Webinár Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti

15. októbra 2018 žiaci zapojení do krúžku Viac ako peniaze, žiaci IV. B a V. B triedy zúčastnili sa webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti.

Webinár organizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, Bratislava. Žiaci nemuseli nikde cestovať. Stačila im učebňa s pripojením na internet.

Webinár pozostával z dvoch prezentácii. V prvej vystúpila pani Eva Pongrácz z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a v druhej pani Eva Záhorcová z Kaviarne Radnička, Občianske združenie inklúzia v Bratislave.

Najprv žiaci sa dozvedeli čo je to sociálne podnikanie, akú formu môže mať, legislatívne riešenie týchto podnikov a ich financovanie a predovšetkým to, že jeho hlavným cieľom nie je maximalizácia zisku, ale sociálno-spoločenský cieľ. Nechýbali príklady úspešne fungujúcich sociálnych podnikov na Slovensku.

V druhej prezentácii žiaci sa oboznámili s fungovaním chránenej dielne Kaviareň Radnička v Bratislave, s tým ako funguje príprava pracovne znevýhodnených ľudí na ich povolanie a aké plány má občianske združenie do budúcnosti.