Netratičné vyučovanie na tému Tradičné povolania netradične

Dňa 11. decembra 2017 žiaci IV. B triedy si vyskúšali netradičnú formu vyučovania – WEBINÁR na tému Tradičné povolania netradične. Webinár je online forma seminára, kde sa študenti môžu dozvedieť mnohé zaujímavé informácie. Študenti nemuseli nikde cestovať, nijako špeciálne sa pripravovať. Stačila im učebňa a pripojenie na internet a mohli naživo zažiť prezentácie troch ľudí z praxe zamerané na ich skúsenosti z oblasti rozvoja poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Študenti zároveň mali možnosť klásť otázky.

V prvej prezentácii marketingová koordinátorka Monsanto CZ predstavila ich firmu, zdôvodnila, prečo sa zameriavajú na poľnohospodárstvo a informovala o produktoch, ktoré predávajú v ČR a SR.

V druhej prezentácii pán Barnabáš Kováč informoval študentov o svojej netradičnej kariére, popísal klasický poľnohospodársky podnik a predstavil ako vyzerá poľnohospodárstvo budúcnosti. Študentov najviac zaujal tzv. vertical gardening – pestovanie na malom priestore.

V poslednej prezentácii sa predstavila majiteľka penziónu Zelený dom vo Vitanovej. Táto prezentácia našich študentov najviac oslovila. Pani Darina Tomajková porozprávala o tom, ako začala podnikať, vysvetlila výhody a nevýhody možnosti realizácie cestovného ruchu v regiónoch, odkiaľ zobrať financie na svoje podnikanie a ako dať o sebe vedieť. Zdôraznila tri veci: nevyhnutnosť odlíšiť sa od iných, práca v cestovnom ruchu je práca predovšetkým s ľuďmi a že je potrebné plniť si svoje ciele a kráčať im oproti.

Za možnosť zúčastniť sa tohto webinára ďakujeme neziskovej organizácii JA Slovensko, Bratislava, ktorá túto formu vzdelávania ponúkla študentom zapojeným do programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu.