Aktuálne info o maturite 2021

Maturita 2021 - zmena

V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

 

Základné informácie MS 2021

Prihlasovanie na MS 2021

 

Špecifikácie testov na MS

Specifikacia testu_VUJ_MS 2020_2021

Specifikacia_testu_B1_MS_2020_2021

Specifikacia_testu_B2_MS_2020_2021

 

Staršie info

Video o maturite - 1. časť

Video o maturite - 2. časť

Video o maturite - 3. časť

 

Vzory žiadostí na MS

Žiadosť o náhradnú MS - zdravotné dôvody

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ

Žiadosť o opravnú MS

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 5. ročník