Žiacka rada

 

pdf-icon.jpg Štatút žiackej školskej rady Hotelovej akadémie

pdf-icon.jpg Plán práce žiackej školskej rady na školský rok 2021/2022

 

ČLENOVIA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY HOTELOVEJ AKADÉMIE

Školský rok: 2021/2022

Členovia:

Predseda: Miroslava Dziaková, III. B

Podpredseda: Viktória Vančová, I. B

Emma Balážová, IV. C

Kristína Gočová, III. B

Filip Samuel Straka, II. B

 

Koordinátorka ŽŠR: Mgr. Zuzana Bavoľárová