Školský parlament

 

pdf-icon.jpg  Štatút školského parlamentu

pdf-icon.jpg  Plán práce školského parlamentu na školský rok 2023/2024

 

ČLENOVIA ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU HOTELOVEJ AKADÉMIE

Školský rok: 2023/2024

Členovia:

Predseda: Kristína Gočová, V. B

Podpredseda: Filip Samuel Straka, IV. C

Ostatní členovia:

Margaréta Bondrová, V. B

Soňa Holečková, V. B

Daniela Potocká, III. A

Tomáš Oslacký, II. A

Viktória Ondrejčáková, II. A

Erika Gernátová, IV. A

Viktória Vančová, III. B

Veronika Semanová, III. B

Tamara Marhavá, I. A

Alexandra Polohárová, I. A

Tamara Vašková, I. A

Karin Frintová, I. A

 

Mgr. Zuzana Bavoľárová, koordinátorka ŠP pri HA