Odborné semináre ekonomických predmetov

10.10.2019

Predmetová komisia ekonomických predmetov zorganizovala v septembri 2019 na pôde našej školy odborné semináre pre žiakov 5. ročníka.

Návšteva Krajského múzea v Prešove

09.10.2019

Ako študenti 2. ročníka, sme sa začali učiť predmet Ekonomika. Na prvých hodinách sme sa venovali cestovnému ruchu. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý bol 27. septembra, sme navštívili Krajské múzeum v Prešove.

Európsky deň jazykov v Ruskom centre PU

07.10.2019

Dňa 3. 10. 2019 sa žiaci II. C triedy s vyučujúcou Mgr. S. Kuchárovou zúčastnili prezentácie "Európsky deň jazykov - Ruský jazyk v Európe" spojenej s kvízom.

Európsky deň jazykov v Košiciach

04.10.2019

Dňa 24. 9. 2019 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zúčastnili žiaci IV. B, IV. C a V. D exkurzie v Košiciach v pobočke Goethe Institut.

WORKSHOP ERASMUS+

19.09.2019

Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom žiaci zúčastnení odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda **** v Luhačoviciach.

1 2 3 >>>