Vyrob si svoju hračku

O tom, že ekonomika nie je len o nezaujímavej teórii, sa minulý týždeň presvedčili študenti štvrtého ročníka, ktorí si zábavnou formou vyskúšali, aké je dôležité plánovať a riadiť svoje náklady, výnosy, aké je to vyrobiť a spropagovať výrobok, ktorý sa bude predávať, prinášať zisk a uspokojovať potreby zákazníkov.

Na niekoľko hodín sa naši štvrtáci stali výrobcami a z farebného papiera, slamiek, balónov a rôzneho materiálu vyrábali svoj výrobok – hračku a k nemu vytvorili reklamný plagát na jeho propagáciu.
Všetky vystavené práce si mohli pozrieť študenti ostatných ročníkov a z víťazných prác vyberali najzaujímavejšiu.
Touto kreatívnou a náučnou aktivitou sme sa zapojili do kampane Global Money Week 2024 na zlepšenie finančnej gramotnosti.

Ing. Slavomíra Turčinová
koordinátor finančnej gramotnosti

Článok s fotogalériou