Hoteláci pomáhajú slabším

Dňa 3. 4. 2024 žiačky II. C Amália Mičková, Nina Servátková a Zuzana Semančíkova z krúžku zdravej výživy pod odborným vedením p. učiteľky MVDr. Juliany Mihályovej pripravili a zaniesli sladké dobroty na veľkonočné posedenie zamestnancov a klientov Nízkoprahového denného centra Grécko-katolíckej charity v Prešove, Pod Táborom.

Ponuku tvorili mrkvové rezy s citrónovou polevou, makové linecké kolieska s malinovým džemom a kávové bonbóny.

Zástupkyňa vedúceho  centra Ing. Mgr. Martina Podhájecká srdečne poďakovala a vyjadrila radosť zo vzájomnej spolupráce. Takýmto aktivitami žiaci rozvíjajú svoje odborné zručnosti i  sociálne a personálne kompetencie.

 

MVDr. J. Mihályová