Olympiáda v anglickom jazyku na Hotelovej akadémii s heslom "Calm down and join us even from home"

26.11.2021

V utorok 23.11.2021 a v stredu 24.11.2021 sa u nás na škole konalo školské kolo 32. ročníka OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU. Aj tento rok bolo trocha netradičné, pretože niektorí žiaci boli v karanténe.

Spolupráca so zahraničnými VŠ

23.11.2021

Dňa 12. 11. 2021 sme v rámci PK ekonomických predmetov pripravili pre žiakov 5. ročníka online prezentáciu zástupcov Katedry cestovného ruchu z Metropolitnej univerzity v Prahe.

Rozbehni sa!

19.11.2021

V tomto školskom roku sa žiaci piateho ročníka zapojili do projektu „Rozbehni sa!“ po prvýkrát. Vďaka tomuto projektu majú žiaci možnosť overiť si, či sú ich nápady dostatočne dobré na to, aby z nich mohli byť fungujúce biznisy.

„Finančná akadémia“ pre piatakov

16.11.2021

Dňa 10. 11. 2021 študenti piateho ročníka našej školy absolvovali prvú – úvodnú lekciu vzdelávacieho programu „Finančná akadémia“ s názvom „Bohatí alebo chudobní“.

Medzinárodný deň cestovín

11.11.2021

V rámci Medzinárodného dňa cestovín sa IV.C trieda rozhodla urobiť zbierku cestovín s charitatívnou myšlienkou. Oslovili Centrum pre deti a rodiny na Požiarnickej ulici, ktorým túto pomoc ponúkli a tiež ju aj zrealizovali.

STARÝ MOBIL SEM SMS

06.10.2021

Spoločnosť Orange aj tento školský rok vyzvala školy k spolupráci na ekologickom projekte. Organizuje zber starých, už nepoužiteľných a nefunkčných mobilov. Školy majú možnosť zapojiť sa do tohto projektu a za svoje úsilie môžu byť odmenené nielen ony, ale aj najlepší „žiaci - zberači“ starých mobilov. Pomôžu ekologicky vyriešiť problém s týmto druhom odpadu – recykluje sa. Vzácne i pre životné prostredie škodlivé kovy sa z neho extrahujú pre ďalšie potreby elektronického priemyslu a výrobu šperkov.

Prešov číta rád, aj Hotelka číta rada

04.10.2021

Piatok 24. septembra 2021 bol na našej škole výnimočným dňom nielen pre všetkých knihomoľov, ale aj pre tých, ktorí majú ku knihám viac-menej odmeraný vzťah. V spolupráci s Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava sme zorganizovali dve besedy so zaujímavými postavami slovenskej knižnej scény.

Svetový deň cestovného ruchu 2021

04.10.2021

Minulý týždeň sme si v rámci predmetu Služby cestovného ruchu so IV. A pripomenuli Svetový deň cestovného ruchu.

Európsky deň jazykov – sekcia nemeckého jazyka

01.10.2021

Kde sa všade stretnete s nemčinou? Napríklad aj v Prešove, na Hlavnej ulici nájdete zvláštne zlaté kocky ako súčasť nemeckého projektu Stolpersteine.

Webinár o cudzích jazykoch

01.10.2021

Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili online prezentácie o jazykoch Ruskej federácie a Európskej únie, ktorú zorganizovala vyučujúca S. Kuchárová v spolupráci s p. G Turišovou, metodičkou Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Z jej obsahu sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii a Ruskej federácii.

1 2 ... 13 14 15 16 17