Zápisný lístok na do školskej jedálne

Zápisný lístok do školskej jedálne - dokument word

Zápisný lístok do školskej jedálne - dokument pdf

Informácie pre stravníkov v Školskej jedálni pri Hotelovej akadémii

Oznamujeme stravníkom ŠJ, že od nového školského roku 2022/2023 prechádza školské stravovanie na elektronický systém prihlasovania a odhlasovania stravy cez Edupage. Papierové lístky na obedy nahradia elektronické čipy.

Cena stravného na tento školský rok je 1,70 € na deň.

Stravníci, ktorí majú záujem sa v tomto školskom roku stravovať v školskej jedálni sú povinní vytlačiť si zápisný list do školskej jedálne, kde nájdu všetky potrebné informácie ohľadom stravovania v tomto školskom roku. Vypísaný zápisný list je potrebné doniesť, spolu s dokladom o zriadení trvalého príkazu vedúcej školskej jedálne.