(NE)BEZPEČNE V SIETI  

Hotelová akadémia v Prešove sa aktívne zapojila do informačno-vzdelávacej kampane pod názvom „(Ne)bezpečne v sieti“, ktorú organizuje Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) z Prešova. 

V piatok 03. novembra 2017 sa v priestoroch školy uskutočnili diskusné workshopy, zamerané na bezpečné využívanie internetu a novodobých informačných a komunikačných technológií, ktoré sa stali súčasťou každodenného života mládeže.   

V rámci neformálnych diskusných stretnutí boli stredoškolákom poskytnuté informácie nielen o výhodách, ale aj o rizikách on-line prostredia. Lektori Ľuboš Marcinek a Ján Smatana prostredníctvom rôznych aktivít, vedených neformálnym spôsobom vzdelávali prešovskú mládež v téme kritické myslenie a rozpoznanie nenávistných prejavov na internete.