Knihy rozprávajú príbehy

Koniec októbra je na našej škole už tradične venovaný projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasuje Slovenská národná knižnica a podporuje ho Ministerstvo školstva. Žiaci majú možnosť vytvoriť si vlastnú originálnu záložku a vymeniť si ju so žiakmi z partnerskej školy.

Samotnej výrobe záložiek sme venovali posledný októbrový týždeň. Pri tohtoročnej téme projektu Knihy rozprávajú príbehy mohli niektorí žiaci uplatniť svoje umelecké schopnosti a záložky vymaľovali ručne, väčšina žiakov využila pri príprave záložky svoje počítačové zručnosti, pomohla nám aj pani sekretárka, ktorá záložky zatavila do fólie. Po menších úpravách sme naše hotové výtvory poslali do partnerskej školy do Piešťan.

Veríme, že práca na projekte splnila svoj cieľ a záujem našich žiakov o literatúru sa zvýšil.

 Mgr. Z. Tomková