Deň otvorených dverí 2016

Vo štvrtok 10. novembra 2016 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí ako sprievodná akcia 24. ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže EUROCUP 2016.

Návštevníci Dňa otvorených dverí mali možnosť obdivovať ukážky flambovania, miešania nápojov, vyrezávania do ovocia a zeleniny, pri pohľade na zdobené medovníky našli mnohí inšpiráciu na vianočnú výzdobu, oči aj chuťové poháriky návštevníkov potešil stánok so zdravou výživou. Sprievodcovia z radov piatakov ponúkli prehliadku školy spojenú s prezentáciami odbornej praxe na Slovensku aj v zahraničí, žiaci základných škôl sa mohli dozvedieť informácie o podmienkach prijatia na našu školu.

Veríme, že návštevníkov Dňa otvorených dverí zaujala prezentácia zručností našich žiakov a mnohých deviatakov privítame budúci školský rok ako nových študentov Hotelovej akadémie.        

Mgr. Z. Tomková