5. ročník odbornej súťaže METRO HoReCa päťboj

METRO Cash & Carry SR, s.r.o. je hlavným organizátorom a garantom odbornej súťaže 5. METRO HoReCa Kuchársky päťboj. Táto súťaž je určená výhradne pre študentov denného štúdia stredných hotelových škôl, stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania v oboroch kuchár – čašník. Skladá sa z dvoch častí, a to z individuálnej súťaže v zručnostných disciplín oboru kuchár a čašník a tiež z tímových súťaží.

Na základe výsledkov  regionálnych kôl 5. METRO kuchárskeho päťboja bola naša škola vybratá do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného gastronomického festivalu Danubius Gastro v dňoch 26.1. - 29. 1. 2017. Miestom konania súťaže bolo Výstavisko Incheba v Bratislave.

Každá škola na súťaž nominovala 2 tímy, a to šesťčlenný kuchársky tím s jedným učiteľom odborných predmetov  a šesťčlenný tím obsluhujúcich tiež s jedným učiteľom odborných predmetov.

Tím kuchárov tvorili žiaci v zostave:

Kičura Tomáš  a Mičo Pavol z V. D, Rešetár Tomáš zo IV. A, Olejčuk Tomáš, Kekeľová Klaudia a Kosťová Helena – z II. C triedy. Odborný garant zo strany učiteľov bola MVDr, Strečková Angela.

Tím obsluhujúcich tvorili žiaci:

Baňas Vladimír z V. D, Čanda Matej z V. C, Dolinský Tomáš zo IV. A, Špirková Darina zo IV. B, Maťašovská Diana zo IV. D a Zima Sebastian z III. C triedy. Odbornými garantmi z pedagogického zboru bola Mgr. Harčariková Ľudmila. S prípravou žiakov vypomohli kolegovia Mgr. Šebej Marek a sommeliersku zručnosť pomohol vylepšiť kolega Krajňák.

Súťažným dňom  pre našu školu bola sobota 29. 01. 2017.

Tím kuchárov súťažil okrem prípravy kompletného menu tiež v individuálnych disciplínach a to  v krájaní cibule, krájaní póru na julien rezance, krájaní zemiakov, vykosťovaní kurčaťa a filetovaní pstruha.

Tím obsluhy okrem servisu pripravených jedál podľa vlastného výberu hostí – a la carte, súťažili tiež v individuálnych súťažiach. V baristickej súťaži vedúci družstva nastavolal kávový mlynček a každý člen tímu pripravil pod dozorom odbornej komisárky esspresso a cappuccino. V barmanskej súťaži všetci účastníci pripravili po 5 porcií nealkoholického nápoja. Obsluhujúci mohli tiež preukázať svoje zručnosti zo sommelierstva pri odporúčaní a servise vína.

Počas súťaže sa neustále hodnotilo dodržiavanie hygienických predpisov HACCP, uplatňovanie poznatkov etikety a celkové vystupovanie.

Po ukončení súťaže sme netrpezlivo očakávali vyhlásenie výsledkov. Vyhodnotenie nás všetkých naplnilo radosťou:

za prípravu miešaných nápojov sme získali:

-  prvé miesto, ktoré konkrétne získal Dolinský Tomáš zo IV. A triedy a

- druhé miesto získal Čanda Matej z V. C triedy.

v baristickej súťaži sme získali:

-  druhé miesto, za čo sme vďační Baňasovi Vladimírovi z V. D triedy.

Druhé miesto sme získali aj v súťaži družstev za obsluhu a servis a ako škola sme sa celkovo umiestnili na krásnom treťom mieste.

Ďakujeme žiakom, ktorí nabrali odvahu a zúčastnili sa náročnej komplexnej gastronomickej súťaže. Veríme, že okrem reprezentácie školy získali aj cenné skúsenosti a nové vedomosti a zručnosti.

Žiakov na súťaž sprevádzali kolegyne MVDr. Strečková a Mgr. Harčariková.