Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest

 

Prijímacie konanie pre nenaplnený počet miest - 2. kolo