plukovník Ing. Viktor Smolár, MBE

Riaditeľ odboru protokolu kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky

smolar_2

Na Strednej hotelovej škole v Prešove študoval v rokoch 1986-1990.

Rozhodnutie študovať na škole ovplyvnilo rodinné prostredie, kde sa stále kládol veľký dôraz na prípravu a  podávanie jedál. Škola bola šancou na jeho zdokonalenie  a získanie zručností v oblasti gastronómie.  

Zahraničné praxe počas štúdia absolvoval na severe Nemecka v Rostoku a Bad Doberane, kde nadobudol nové zručnosti a samozrejme posilnil jazykové znalosti.

Po ukončení Strednej hotelovej školy v Prešove sa stal profesionálnym vojakom. Prešiel postupne rôznymi funkciami v oblasti ekonomiky a protokolu na Federálnom ministerstve obrany v Prahe, na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a Generálnom štábe ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bol vyslaný do medzinárodných vojenských štruktúr  NATO Joint Force Training Centre v Bydgoszczi v Poľsku.

Bol menovaný riaditeľom odboru protokolu kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky.

Študoval na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši v odbore ekonomika armády. Po ukončení štúdia získal titul inžinier ekonomiky a bol vymenovaný do hodnosti poručík.

Počas kariéry profesionálneho vojaka absolvoval štúdium na:

  • The Canadian Forces Language School (CFLS) Base Borden v Kanade.
  • NATO School Oberammergau v Spolkovej republike Nemecko vojenský a diplomatický protokol.
  • Master of Business Etiquette v Českej republike s titulom MBE – protokol a etiketa.

Vážení priatelia, fanúšikovia gastronómie, študenti,

som mimoriadne poctený možnosťou prihovoriť sa vám ako absolvent tejto pre mňa stále skvelej školy, ktorej 100. výročie založenia sa neodmysliteľne blíži.

Keď som v septembri roku 1986 - pred takmer 35 rokmi – prvý raz prekračoval jej prah, netušil som, čo všetko v živote vďaka tu získaným poznatkom dosiahnem.

Pod vedením skúsených pedagógov som dostal kvalitný základ, na ktorom som postavil svoju kariéru profesionálneho vojaka. Vedomosti, získané počas štúdia na tejto hotelovej škole, som ďalej rozvíjal v ďalších vzdelávacích inštitúciách.

Dosiaľ som mal možnosť organizovať a riadiť aktivity na najvyššej medzinárodnej úrovni, denne pripravovať protokolárne aktivity a prijatia, pôsobiť na zahraničných pracoviskách, či poskytovať rady a pomoc nasledujúcim generáciám. Za vykonanú prácu som bol ocenený viacerými najvyššími vyznamenaniami ministra obrany Slovenskej republiky a náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Mimoriadne si cením priateľské vzťahy s významnými osobnosťami tak doma, ako aj v zahraničí.

Dnes, po viac ako 30-tich rokoch služby našej vlasti v uniforme, kde pôsobím v oblasti vojenskej diplomacie a protokolu, môžem povedať, že to malo zmysel a je to pre mňa stále inšpirujúce.

Milí študenti, berte plným priehrštím z ponúkaných vedomostí a praktických zručností, ktoré vám škola dáva a pripravuje vás na život. To, čo vám škola dá, vám už nikto nevezme a zároveň vám to otvára netušené možnosti v ďalšom rozvoji.

Motto: „Robme svojich priateľov, známych, kolegov aj hostí spokojných a šťastných, tak, aby v našej spoločnosti pociťovali starostlivosť, úprimnosť a úctu, akceptujúc ich zvyky a tradície“.

                                                                                                                                       Viktor Smolár