Židovská kuchyňa

Na hodinách Technológie prípravy pokrmov a Cvičenia z technológie prípravy pokrmov sme sa rozhodli pravidelne venovať pozornosť príprave jedál národných kuchýň. Sme presvedčení, že poznávanie zvykov a chutí rôznych národností pomôže našim študentom pochopiť a tolerovať rozdielnosť národných kultúr.

Prvou z pripravovaných cudzích kuchýň bola „Židovská kuchyňa“.

Pre prípravu pokrmov židovskej kuchyne sme získali podporu od Židovskej náboženskej obce v Prešove v podobe surovín a tiež v metodickej podpore.

V čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (bol vyhlásený na Valnom zhromaždení OSN 1. novembra 2005), ktorý pripadá na 27.január, sme preto zaradili prípravu jedál tejto kuchyne na technologické cvičenia.

Žiaci sa dozvedeli,  že židovská kuchyňa je veľmi špecifická a neobvyklá, pretože pri príprave jedál sa dodržiava filozofia židovského stravovania a prvky náboženských pravidiel, ktoré sú konkrétne obsiahnuté predovšetkým v Tóre. Pravidlá nezasahujú len do  prípravy jedál ale aj do jeho podávania, napr. času podávania, či používania inventára pri príprave jedál. Zo židovskej kuchyne je veľmi známe slovo „košer“ – čo znamená čistý/povolený.

Z mäsa nie je dovolené konzumovať bravčové mäso, konské mäso, ale ani úhora či jesetera. Veľmi prísne sa pri príprave jedál dodržiava oddeľovanie jedál mäsitých od mliečnych.

Žiaci si na technologických cvičenia pripravili konkrétne:

-          mrkvový tzimes – šalát,

-          bábovku,

-          cestovinu – Farvely,

-          chanukové latkes.

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%A1_kuchy%C5%88a

https://sk.wikipedia.org/wiki/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD_de%C5%88_pamiatky_obet%C3%AD_holokaustu