MUVINA – Medzinárodná degustácia vín v Prešove

Aj tento rok sme mali my Hoteláci možnosťou byť na okrúhlom výročí dvadsiateho ročníka Muviny – Medzinárodnej degustácie vín, v dňoch 11. 6. až 12. 6. 2015. Muvinu organizuje Múzeum vín na Floriánovej ulici, pán Hažír, spolu s jeho synom. Pozvaní sú odborníci z rôznych kútov sveta, aby ohodnotili najlepšie vína medailami. Za dva dni tejto udalosti bolo zdegustovaných niečo cez štyristo vín. Biele, ružové, červené, šumivé... Dionýz (boh vína zo starogréckej mytológie) by si určite prišiel na svoje. Všetko prebieha v istej anonymite vín, ktoré tomu dodáva akúsi dôležitosť a tajomnosť.

Na tomto ročníku som sa spolu so spolužiačkami a spolužiakmi zúčastnila prvý krát. Celá akcia sa odohrávala v Evanjelickom kolégiu u nás v Prešove. Nepopierateľne, boli sme trochu nervózne, keďže sme nevedeli, čo máme očakávať. Pod ochrannou rúčkou profesora Krajňáka sme to však úspešne zvládli. Pri takzvanej nultej vzorke sa nám možno triasli ruky, ale milí hodnotiaci nás rýchlo zbavili stresu vtipnými poznámkami.

Stolov bolo šesť, za každým stolom sedelo päť ľudí vrátane hlavného komisára. Pri mojom stole sedel ako hlavný komisár milý pán Josef Valihrach, ktorý u nás bol spolu s manželkou a synom. Vlastnia vinice, ktoré sú už rodinnou firmou. Vtipný okamih nastal vtedy, keď mal zdegustovať vlastnú vzorku bieleho vína. Trošku sa zamračil a potom vybuchol do úprimného smiechu. „Jo?“ opýtal sa ma. Tušila som, že prišiel na tento fígeľ. Takisto komentovali rôznorodosť odtieňov ružového vína, narážkou na knihu a film 50 Odtieňov sivej, teda v tomto prípade ružovej.

Aj tento ročník nás oblažil svojou prítomnosťou vážený enológ  profesor Ing. Fedor Malík. Tento pán precestoval za poznaním vína mnohé krajiny a je to vážený vinár, chemik, pedagóg a v neposlednom rade spisovateľ.

Aj naši prváci si užili, hoci v zázemí pri umývaní pohárov a výlevok v podobe džbánikov s označením ročníka. Nepochybne si už zvykli a pri vtipkovaní s pánom Hažírom juniorom sa snáď necítili vystresovane.

Pán Josef Valihrach a iní sa nám takisto osobne poďakovali, potriasli rukou a poďakovali za príjemnú atmosféru, ku ktorej sme dúfam prispeli aj my.

Pekné české príslovie hovorí: „Jsou dvě věci, které se získávají stářím - dobré víno a přátelé.“ Tak, na tejto akcii sme sa stretli s obojím.

 

Osobné poďakovanie patrí žiakom z tried I.D, II.D, III. C a IV.B, ktorí pomáhali plynule zabezpečiť chod celej akcie.

Klaudia Butelová II.D