LVVK žiakov I. ročníka

Lyžiarsky výcvik prebiehal vo výborných podmienkach - dostatok snehu, vhodné terény a vleky. Žiaci lyžovali v strediskách Spišské Bystré – Kubašok a Štrbské Pleso. Výcvik jednotlivých družstiev viedli inštruktori. Pedagógovia motivovali, riadili a regulovali výcvik tak, aby prebiehal účelne a viedol k stanovenému cieľu. Výcviku sa venovali 3 hodiny predpoludním a 2 hodiny popoludní podľa plánu a individuálnych predpokladov jednotlivcov. Na záver kurzu bol zrealizovaný pretek v zjazde a slalome. Po výcviku bolo osobné voľno a odpočinok a príprava na večerný program, v predposledný deň sa konal karneval. Kurz dopomohol tiež k lepšiemu spoznaniu sa v rámci svojich kolektívov.

Lyžovanie špecifickosťou podmienok pohybu a prostredia pomáha vypestovať u človeka trvalý záujem o telesný pohyb vo voľnej prírode. Vedie žiakov k správnemu vzťahu k zdravému životnému štýlu, k prírodnému prostrediu a k jeho ochrane. Lyžiarsky výcvik je súčasťou vyučovania na školách a jeho zmyslom je podporiť pohybový rast, psychologický a motorický rozvoj žiakov.

Fotografie z lyžiarskeho výcviku si môžete pozrieť vo fotogalérii.