Ekonomické súťaže v školskom roku 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 žiaci našej školy sa zapojili do viacerých ekonomických súťaží nielen v rámci školy, ale reprezentovali školu aj na krajskej a celoslovenskej úrovni a dosiahli veľmi pekné výsledky.

 

 • Ochrana finančného spotrebiteľa:
  • 20 žiakov z V. B triedy absolvovalo online text,
  • organizátorom bola Národná banka Slovenska, ktorá potom 4 najúspešnejšie školy pozvala na Deň ochrany finančného spotrebiteľa,
  • žiaci našej školy dosiahli 54 % úspešnosť,
  • Národná banka Slovenska zaslala ďakovný list a diplom za účasť.

 

 • Ekonomická olympiáda:
  • 3. ročník školského kola sa uskutočnil 12. decembra 2019,
  • zúčastnilo sa 31 žiakov štvrtého a piateho ročníka,
  • organizátorom bol  INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz), Bratislava,
  • Umiestnenie:
   • 1. miesto –Martin BACHURA – V. C,
   • 2. miesto – Tatiana BUJŇÁKOVÁ – V. D,
   • 3. miesto – Dávid KOTULIČ – V. C.
 • žiaci Martin Bachura a Tatiana Bujňáková 21.februára 2020 reprezentovali školu na krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity.

 

 • Finančná olympiáda:
  • I. kolo sa uskutočnilo v decembri 2019 a januári 2020,
  • organizátorom bola Nadácia Partners, Bratislava,
  • realizovalo sa online formou,
  • zapojili sa žiaci štvrtého a piateho ročníka,
  • do II. kola (medzi 500 najlepších v rámci Slovenska) postúpila a zúčastnila sa Antónia MASLIŠOVÁ z V. A triedy.

 

 • Olympiáda podnikový hospodár:
  • zaregistrovaných bolo 17 žiakov,
  • školského kola online formou sa zúčastnilo 15 žiakov,
  • organizátorom bola Podnikovohospodárska fakulta Ekunomickej univerzity Bratislava so sídlom v Košiciach,
  • olympiáda bola určená pre žiakov maturitného ročníka,
  • keďže školské kolo nebolo možné zrealizovať v škole,  bolo zrealizované online formou 7. apríla 2020,
  • 9 žiakov postúpilo do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2020 taktiež online formou.  Celoslovenského kola sa zúčastnili žiaci:

-        Viktória Čechová, V. D,

-        Antónia Maslišová, V. A,

-        Laura Koscelníková, V. D,

-        Martin Bachura, V. C,

-        Tatiana Bujňáková, V. D,

-        Lucia Kockicková, V. A,

-        Sára Kandráčová, V. D,

-        Kominik Kravec, V. B,

-        Filip Lukáč, V. B.

 • žiačka Laura KOSCELNÍKOVÁ z V. D triedy sa umiestnila na 1. Mieste v kategórii stredné školy zamerané na oblasť služieb.

 

 

Spracovala: M. Lipnická