Anglicky hovoriaci zákazník v hoteli, reštaurácii či v bare? No problem

Žiaci Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove študujú popri všeobecnej angličtine aj odbornú angličtinu v oblasti hotelierstva a gastronómie. Žiaci sú pripravovaní vedieť komunikovať v anglickom jazyku so zákazníkmi a inými pracovníkmi v sektore služieb v oblasti cestovného ruchu.

Keďže chceme žiakom aj naďalej poskytovať kvalitnú jazykovú prípravu pre potreby praxe, od tohto školského roka 2021/2022 začíname využívať novú edíciu učebnice Highly Recommended 2 na úrovni mierne pokročilý až pokročilý (B1/B2). Touto cestou by sa Sekcia anglického jazyka chcela poďakovať za príspevok na zakúpenie týchto učebníc Nadácii pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku (FFH La Fondation pour la Formation Hôtelière), vedeniu školy a Združeniu rodičov pri Hotelovej akadémii Prešov. Učebnicu Highly Recommended využívame už niekoľko rokov, pretože zohľadňuje inovácie a meniace sa postupy a uprednostňuje komunikatívny prístup. Žiaci si rozvíjajú hlavne zručnosti hovorenia, počúvania a rozširujú si kľúčovú slovnú zásobu a frázy potrebné pre hotelový a gastronomický priemysel. Jednoduchou a priamou formou trénujú funkčný jazyk v reálnych životných situáciách (prevzatie rezervácií v hoteli, check-in/check-out hostí, riešenie náročných a konfliktných situácií a sťažností v hoteli na recepcii/reštaurácii/bare, príprava jedál a nápojov, poskytovanie prvej pomoci a riešenie rizikových situácií ako požiar a evakuácia hotela, organizovanie konferenčných služieb, platba a fakturácia za služby a podobne). V neposlednom rade sa venujeme príprave ako napísať profesijný životopis a príprave na pracovný pohovor v anglickom jazyku. Mnohí žiaci vnímajú, že tieto získané vedomosti a zručnosti využijú nielen v profesijnom, ale aj súkromnom živote počas svojich ciest na Slovensku a v zahraničí.