Tour de Prešov

Dňa 6. apríla, v piatok, sa žiaci V. A triedy vybrali na menšiu exkurziu po Prešove.

Organizátorom tohto náučného výletu bola pani profesorka Martina Šimčíková, ktorá nás vyučuje predmet Konverzácia v anglickom jazyku. Našim zadaním bolo naučiť sa pár informácií o pamiatkach, ktoré nám boli pridelené a porozprávať o nich v anglickom jazyku pred spolužiakmi. Touto hodinou sme sa nedozvedeli len základné informácie, ale určite nám ich spôsob prezentácie pomôže aj pri ústnej maturitnej skúške, ktorú každý z nás musí absolvovať v máji. Pri prvej zastávke sme si vypočuli všeobecné informácie o Prešove, pokračovali sme Caraffovou väznicou, Múzeom vín, Radnicou, Neptúnovou fontánou, Evanjelickým kostolom sv. Trojice a našu cestu sme zakončili pri Bosákovej banke.

Myslím, že za všetkých mojich spolužiakov môžem povedať, že hodiny takého typu sú pre nás zaujímavé a zapamätáme si z nich veľa.