Olympiáda v nemeckom jazyku 2018

Dňa 5.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Dopoludnia sa vybraní žiaci všetkých ročníkov zúčastnili písomnej časti. Ústna časť sa konala v popoludňajších hodinách.

Po zrátaní bodov z oboch častí sa úspešne umiestnili títo žiaci:

 

Kategória 2A

1. miesto: neudelené

2. miesto: Sára Polohová II.D

3. miesto: Ema Kučerenková II.D

 

Kategória 2B

1. miesto: Aneta Fečková V.D

2. miesto: Sebastián Zima V.C

3. miesto: Štefan Zeman V.C

 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť. Anete Fečkovej, ktorá bude reprezentovať našu školu na obvodnom kole v Sabinove dňa 17.1.2019, držíme prsty.

 

Vyučujúce nemeckého jazyka