Jazykovo-poznávacia exkurzia Brodzany

Dňa 24. 4. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili jazykovo-poznávacej exkurzie v Brodzanoch. Vďaka dochvíľnosti všetkých zúčastnených sme mohli vyraziť načas v skorých ranných hodinách autobusom z parkoviska pri športovej hale.

Približne o 9.00 sme dorazili do Brodzian, kde sme navštívili múzeum A. S. Puškina. Tu už na nás čakala naša sprievodkyňa a poskytla nám bohatý odborný výklad o živote tohto spisovateľa a jeho početnej rozvetvenej rodiny.  Po obhliadke priľahlého parku sme sa presunuli do Vígľaša. Prezreli  sme si zámok, zámocký hotel a odbytové stredisko. Počas prehliadky nás sprevádzala pracovníčka hotela, ktorá nám ponúkla možnosť  absolvovať letnú prax v tomto hoteli.  Našou ďalšou zastávkou bola Banská Bystrica, kde sme po návšteve pamätníka SNP mali rozchod v centre mesta, ktorý sme využili hlavne na obed.  Poslednou zastávkou bol Vlkolínec, dedinka zapísaná do dedičstva Unesco.  Do Prešova sme sa vrátili v predpokladanom večernom čase, poriadne unavení, ale plní zážitkov.