Expert Geniality Show 2017

Na konci novembra sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. 32 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách O12 (žiaci 1. a 2. ročníka) a O36 (žiaci 3.- 5. ročníka).

Žiaci si mohli vybrať dve z ponúkaných tém a odpovedať na 30 otázok z každej témy výberom zo štyroch možností. Na testoch usilovne pracovali 60 minút. Odpoveďové hárky boli zaslané do Bratislavy a na výsledky si ešte budeme musieť počkať.

Vyberať si mohli z týchto tém:

Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianská náuka, umenie, všeobecný rozhľad)

Svetobežník (fyzická a humánna geografia)

Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombnačné, pojmové myslenie).

Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reále)

Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus).