Divadelné predstavenie G. B. Shaw - Pygmalion

Dňa 28.11.2018 sa 20 vybraní žiaci druhého až piateho ročníka Hotelovej akadémie a 2 učiteľky (Mgr. M. Šimčíková a PhDr. L. Beisetzerová) zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku. Ani chladné ráno neubralo z očakávania pekného umeleckého zážitku. Historická budova Starej radnice v centre mesta poskytla dôstojný priestor na pravdepodobne najúspešnejšiu hru G.B. Showa Pygmalion.

Námet je z Ovídiových Premien (cyperský umelec Pygmalion vytvoril krásnu sochu dievčaťa, do ktorej sa zamiloval, a Afrodita ju na jeho prosby oživila, dievčina jeho lásku opätovala).

V Shawovej hre uzavrie profesor fonetiky Henry Higgins stávku so svojím priateľom. Predmetom stávky je, že sa profesorovi podarí z predavačky kvetín Elizy Doolittlovej s londýnskym Cockney dialektom spraviť pravú dámu, prevychová ju tak, že ju naučí správne vyslovovať a konverzovať.

Navštívili sme aj Štátnu vedeckú knižnicu a InfoUSA centrum, kde si žiaci prezreli anglickú knižnicu, miestnosť pre videokonferencie, miestnosť pre čitateľov, videopožičovňu a pod.

Poslaním centra je poskytovať presné a aktuálne informácie o kultúrnom, vzdelávacom a hospodárskom živote v Spojených štátoch a slúžiť ako miesto pre slovensko-americké programy v regióne východného Slovenska. Info USA Košice je jedným z troch centier zapojených do programu InfoUSA Slovakia - American Corners.

Spokojní a plní dojmov sme sa vrátili domov, odhodlaní pracovať na sebe a zlepšovať si svoju angličtinu.