Virtuálna prehliadka školy

vp2

Erasmus+

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou vo vzdelávaní
v oblasti gastronómie a hotelierstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

  


O škole

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Hotelová akadémia sa nachádza v krajskom meste Prešov, v centre mesta, čím má strategicky výbornú polohu pre dochádzanie žiakov na vyučovanie.


Záujemcom o štúdium na našej škole ponúkame:

  • päťročné denné štúdium v štúdijnom odbore hotelová akadémia,
  • ukončenie štúdia maturitnou skúškou,
  • školský vzdelávací program "šitý na mieru".

Okrem toho ponúkame:

  • širokú ponuku cudzích jazykov a odborných predmetov,
  • možnosti získania certifikátov a osvedčení z kurzov (barmanský, baristický, someliersky, carvingový),
  • zaujímavé miesta domácej a zahraničnej praxe (Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Škótsko, Grécko, Cyprus),
  • skúsenosti a praktické zručnosti získané v rámci odborných súťaží, exkurzií, akcií školy,
  • bohatú mimoškolskú činnosť a zapájanie sa do rôznych projektov,
  • moderne vybavené odborné učebne.