Náhradný program počas mauritných skúšok

Náhradný program pre žiakov 1. - 4. ročníka počas ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Info pre maturantov

Nové informácie pre maturantov sú v sekcii Študenti/Maturanti/Ústna forma IČ MS.

Nové informácie o praxi

Tu si môžete prečítať informácie a usmernenie k individuálnej súvislej praxi žiakov 3. a 4. ročníka, prázdninovej praxi žiakov 2. až 4. ročníka a letnej praxi vo Floriánke žiakov 3. ročníka  - Informácie a usmernenie k praxi.

 Napísali o nás

Toto sú najlepšie stredné školy na Slovensku.

Výsledky vyplývajú z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce.  Stredné odborné školy musia viac pracovať na svojom imidži. Zamestnávatelia, u ktorých môžu byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú.

Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB.

Václav Hřích, riaditeľ agentúry, ktorá výskum realizovala, tvrdí, že školy by mali viac na seba upozorňovať a s potenciálnymi zamestnávateľmi ich absolventov viac komunikovať. "Mali by okolo seba viac mútiť vodu," podotkol. Lepšia znalosť u zamestnávateľa pomôže podľa odborníkov intenzívnejšiemu prepojeniu s praxou, zvýši sa tým aj uplatniteľnosť absolventov i atraktivita školy.

V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú. Čítaj celý článok.

 Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

 

Prezentačné video o škole

Pre záujemcov o štúdium na našej škole, ako aj pre našich návštevníkov sme pripravili nasledujúce prezentačné video.

video_small.jpg

Vianoce v Európe 2015

vianoce_up.jpg

Vianoce v Európe 2014


final logoEN.jpg

Súťaže

Matematické súťaže

mat_sut_up.jpg

Barista Junior 2016

barista_16_up.jpg

Sweetcup

swcup_up.jpg

 

Mimoškolské aktivity 

Jarná gastronomická výstava

majovka_p.jpg

Deň učiteľov

den_up.jpg