„SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 – BARDEJOVSKÝ BARISTA

Dňa 9. februára 2017 organizovala Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove baristickú súťaž „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 – BARDEJOVSKÝ BARISTA.

viac info

5. ročník odbornej súťaže METRO HoReCa päťboj

METRO Cash & Carry SR, s.r.o. je hlavným organizátorom a garantom odbornej súťaže 5. METRO HoReCa Kuchársky päťboj. Táto súťaž je určená výhradne pre študentov denného štúdia stredných hotelových škôl, stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania v oboroch kuchár – čašník. Skladá sa z dvoch častí, a to z individuálnej súťaže v zručnostných disciplín oboru kuchár a čašník a tiež z tímových súťaží.

viac info

Súťaž „Carving cup Slovakia 2017“ na Danubius – gastro 2017 v Bratislave

V priebehu dní 27. 01. 2017 do nedele 29. 1. 2017 bola na veľtrhu gastronómie „Danabius Gastro 2017“ v Inchebe v Bratislave organizovaná súťaž v carvingu. Podmienkou účasti bolo vyrezať kompozíciu z ľubovoľných surovín z ovocia alebo zeleniny.

viac info

METRO - Kuchársky päťboj 2016

V novembri 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže METRO Kuchársky päťboj v priestoroch košického Metra.

viac info

15. ročník SWEETCUP 2016

Stredná odborná škola obchodu a služieb, SDH v Prešove organizovala v termíne 15. decembra 2016 nesúťažnú prezentačnú výstavu výrobkov na tému „Vianoce“. Prezentácia hotových výrobkov prebiehala v odbore kuchár, cukrár, predavač a aranžér.

viac info

BEST in ENGLISH

Po prvý krát sme zapojili 11 žiakov do súťaže Best in English, ktorá sa uskutočnila 30.11.2016 online. Do tejto súťaže sa celkovo zapojilo 694 stredných škôl z 28 krajín. Celkový počet zapojených študentov bol v tomto školskom roku 15107 – a medzi nimi aj našich 11 žiakov. Riešili úlohy zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením a gramatické úlohy.

viac info

OLYMPIÁDA v anglickom jazyku 2016

V tomto školskom roku sa do Olympiády v anglickom jazyku prihlásilo 28 žiakov našej školy. Súťažili v troch kategóriách 2A – žiaci 1. a 2. ročníka, 2B – žiaci 3.- 5. ročníka a 2D – anglofónni žiaci.

viac info

Školské kolo súťaže Jazykový kvet

Cudzie jazyky sa najlepšie učia kreatívnou formou. Aj preto sa veľmi tešíme, že niekoľko študentov našej školy nabralo odvahu a dňa 2. 12. 2016 sa zúčastnilo školského kola súťaže Jazykový kvet 2017. Jazykový kvet je jazykovo-umelecká súťaž v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch.

viac info

S drogou nevyhráš

Tohtoročné Nie drogám, ktoré organizuje ABC Centrum voľného času, sa nieslo práve v duchu tohto hesla – S drogou nevyhráš. Naša škola sa dňa 11.11.2016 zúčastnila zábavno-súťažného podujatia pre žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo v telocvični na SOŠ technickej na Volgogradskej ulici.

viac info

GENIUS MATEMATICUS 2016

7. 12. 2016 sme sa zapojili do súťaže GENIUS MATEMATICUS.

viac info
1 2 3 4