Košicky kuchár 2017

Košický samosprávny kraj, Košický SZKC, SOŠ J. Bocatia Košice organizovali dňa 26.4.2017 gastronomickú súťaž Košický kuchár 2017 v priestoroch hotela Košice. Tejto súťaže sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci našej školy Tomáš Gončár a Tomáš Rešetár zo IV. A triedy.

viac info

Matematické súťaže 2017

GENIUS MATEMATICUS a MATEMATICKÝ KLOKAN

viac info

Triedne kolá súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín

V mesiacoch december a január sa v jednotlivých ročníkoch uskutočnili triedne kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

viac info

Školské kolo v prednese a súťaže Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín - celoslovenská postupová súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Zachováva v sebe meno a odkaz jedného z najväčších slovenských básnikov, ktorým je Pavol Országh Hviezdoslav. táto súťaž udržiava živú spomienku na nášho významného básnika.

viac info

Barmanská súťaž v Blede

Vocational College for Catering and Tourism Bled - Odborná vyššia stredná škola pre catering a turizmus v sloviskom Blede organizovala v dňoch: 28. 03. – 30. 03. 2017 už „12 ročník G&T Cup Competition 2017“.

viac info

CASSOVIA CUP KOŠICE 2017

V dňoch 21. a 22. marca 2017 sa v Košiciach konal XI. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia Cup 2017.

viac info

BARISTA JUNIOR 2017

V dňoch 21. - 22. marca 2017 organizovali zástupcovia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch už 9. Ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy „BARISTA JUNIOR 2017“.

viac info

Za krásu slova 2017

23. 03. 2017 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy ELBA konal v poradí XIX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2017, ktorú na základe poverenia Odboru školstva PSK spolu organizujú Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS, Odbor Matice slovenskej v Prešove a S SOŠ ELBA v Prešove.

viac info

Jazykovo – umelecká súťaž Jazykový kvet 2017

Hotelová akadémia má veľa talentovaných študentov. Niekoľko z nich nabralo odvahu predviesť nielen svoje jazykové znalosti ale aj umelecké zručnosti v rámci súťaže Jazykový kvet 2017, ktorá sa každoročne koná pod záštitou Jazykového vzdelávania. Postupové krajské semifinálové kolo sa konalo, dňa 1. 3. 2017 v Centre voľného času ABC v Prešove a naši študenti boli pri tom.

viac info

„Trendy barový čašník 2017“ Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj, Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 v Púchove v spolupráci s mestom Púchov organizovali dňa 10. marca 2017 3. ročník súťaže – „Trendy barový čašník 2017“. Súťaž sa konala v krásnych priestoroch Športcentra v Púchove.

viac info
1 2 3 4