In Vino Veritas

V predvianočnom období sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu vín, ktoré sa nachádza v našom meste na Floriánovej ulici. Táto prehliadka bola zavŕšením teoretických i praktických vedomostí a zručností, ktoré žiaci získavali počas predchádzajúcich týždňov na hodinách TOB.

viac info

AJ TAKTO TO VYZERÁ NA HODINÁCH TSV

Každý, kto rád chodí do spoločnosti by mal vedieť tancovať základný spoločenský tanec – valčík. Najmä v tomto období je valčík skloňovaný vo veľkom, je totiž sezóna plesov.

viac info

Čítačka J. D. Salinger – Kto chytá v žite

V súvislosti s „ Rokom čitateľskej gramotnosti“ sa 12. 12. 2016 uskutočnilo 1. stretnutie s krásnou literatúrou, ktoré sme nazvali Čítačky.

viac info

Beseda s Arifurom Rahmanom

V piatok 9.12.2016 sa mohli žiaci našej školy zúčastniť na besede s Arifurom Rahmanom, bangladéšsko nórskym výtvarníkom a vydavateľom on line Cartoons Magazine tOOns Mag, ktorú sme zorganizovali spolu s Prešovskou rozvojovou agentúrou.

viac info

Trinásta komnata

November bol mesiacom boja proti drogám, a preto sme v našej škole pripravili pre žiakov niekoľko zaujímavých aktivít, hlavne na hodinách ETV, OBN a NBV. No okrem toho, sa vybrané triedy zúčastnili každoročného podujatia, ktoré organizuje LETart.

viac info

1. december a červené stužky

Tento dátum sa už niekoľko rokov nesie v znamení boja proti zákernej a nevyliečiteľnej chorobe AIDS. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Vznikla v New Yorku v roku 1991.

viac info

Hodiny angličtiny s Jimom Rankinom

Koncom novembra sme na našej škole privítali pána Jima Rankina, ktorý sa venoval našim študentom s cieľom rozvíjať ich komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Už niekoľko rokov cestuje Jim z Chicaga na Slovensko a na vybraných školách beseduje so žiakmi v angličtine.

viac info

Beseda na tému: MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA V OKRESE PREŠOV

8.12.2016 sme uskutočnili v spolupráci s RCOP v Prešove besedu na tému: MALOPLOŠNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIA V OKRESE PREŠOV.

viac info

Európsky deň jazykov

V rámci akcií organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, pripravila sekcia AJ pre žiakov zaujímavý kvíz s otázkami o rôznych svetových jazykoch. Do súťaže sme sa snažili zapojiť čo najviac žiakov. Cieľom bolo získať neformálnou formou nové informácie a upozorniť na dôležitosť výučby cudzích jazykov.

viac info

Návšteva anglického divadelného predstavenia OLIVER TWIST

Dňa 20. októbra 2016 sa žiaci III. B a IV.C triedy HA Prešov zúčastnili predstavenia Oliver Twist, ktorého predlohou bol najslávnejší realistický román Charlesa Dickensa.

viac info
1 2 3 4 5 6