Školský výlet - Splav Hornádu 2017

Obdobie na konci školského roka je príznačné nielen očakávaním prázdnin, ktoré nie a nie prísť, ale aj organizáciou viac alebo menej vydarených školských výletov. Žiaci I. D si ako program svojho výletu zvolili zážitkový splav rieky Hornád, ktorý im zabezpečili členovia 49. zboru Slovenského skautingu v Prešove v rámci 3. ročníka projektu "Za jednotky dole vodou...".

viac info

Pedagóg a žiak 2017

Prešovský samosprávny kraj každoročne oceňuje úspešných a výnimočných ľudí z radov učiteľov, ale aj žiakov. Tohtoročné odovzdávanie ocenení sa konalo 26. júna v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove o 11.00 hodine.

viac info

„Zdieľaj ďalej“

16. 6. 2017 v priestoroch školských cvičných kuchýň predviedol kolegom z OTP náš externý spolupracovník Mgr. Gajdoš Marek nové trendy v gastronómii.

viac info

Prečo, kde a ako darovať krv?

Práve na tieto otázky dostali odpoveď žiaci II. A triedy, ktorí sa v stredu 14. júna 2017 zúčastnili exkurzie v Národnej transfúznej stanici v Prešove. Mohli tak nahliadnuť do priestorov, kde sa daruje a uskladňuje najvzácnejšia tekutina, ktorú ľudstvo doposiaľ nedokáže umelo vyrobiť – krv. Prehliadku žiaci absolvovali tak, ako keby sa darovania krvi zúčastnili – od vyplnenia dotazníka až po samotný odber. Naviac tí, ktorí sa odhodlali, mohli zistiť svoju krvnú skupinu. Zdravotnícky personál ukázal žiakom, ako prebieha samotný proces odberu, kde sa krv uskladňuje a taktiež žiaci získali množstvo nových informácií o tom, ako sa ďalej odobratá krv spracováva.

viac info

Exkurzia Krakov 2017

Čarovné kráľovské mesto, sídlo mnohých poľských kráľov prilákalo v polovici júna necelú päťdesiatku našich žiakov spolu s učiteľmi. Odborná exkurzia zameraná na históriu a kultúrne pamiatky Krakova sa začala na parkovisku pri športovej hale. Na minútu presný odchod autobusu o 6.00 nielen predbehol tradičné prešovské zápchy, ale naznačil aj výborné časové naplánovanie akcie.

viac info

2. METRO HORECA SYMPÓZIUM ŠÉFKUCHÁROV A HOTELIEROV A METRO VÍNO ROKA

Generálny partner SZKC spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o nadviazalo na veľmi úspešné minuloročné 1. METRO HORECA Sympózium hotelierov a reštauratérov v dňoch 30. a 31. mája 2017 v Kongres Welnes & Spa Resort Hotel SITNO**** Vyhne organizuje 2. METRO HORECA SYMPÓZIUM ŠÉFKUCHÁROV A HOTELIEROV A METRO VÍNO ROKA.

viac info

Plavecký výcvik 2017

PK TSV zorganizovala plavecký výcvik pre žiakov 2. ročníka počas maturitných skúšok. Výcvik prebiehal v atraktívnom prostredí Aquaparku Delňa.

viac info

Exkurzia v lanovom centre

Dňa 26. 5. 2017 sa žiaci 1. A triedy zúčastnili exkurzie v lanovom centre na Sídlisku III v Prešove.

viac info

HOTELÁCI MILUJÚ SVOJE MESTO

Pri príležitosti osláv 770. výročia Prešova organizovala Iniciatíva – Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

viac info

POTULKY PO SLOVENSKOM RAJI

Deň oddychu po náročnej túre na Chopok preletel a bol štvrtok 11. máj. Náš druhý výlet počas tohto týždňa smeroval do Slovenského raja.

viac info
<<< 1 2 3 4 5