Vianočné Zakopané

Dňa 12.12.2015 sa žiaci našej školy vydali na potulky po vianočnom Zakopanom a jeho okolí. Ráno sme odchádzali z Prešova o 7 hodine. Cestovali sme autobusom. Do Zakopaného sme dorazili o 9 30. Jemne pršalo a mrholilo.

viac info

Vianoce v Európe 2015

V dňoch 2.decembra 2015 až 8.decembra 2015 sa zúčastnila Hotelová akadémia v Prešove ako jediná škola zo Slovenska na 24. ročníku medzinárodného podujatia organizovaného Asociáciou európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT)- Vianoce v Európe 2015.

viac info

Imatrikulácia 2015

Pondelok, deň pred slávnostnou imatrikuláciou vládlo v škole napätie. Mladší spolužiaci sa pomaly, ale isto pripravovali na ich veľký deň. Nastal sľúbený deň D, utorok 24.november 2015. Po príchode do sály PKO v Prešove kde sa tohto roku konala imatrikulácia bolo vidieť na tvárach našich nových prvákov veľké vzrušenie, zábavu, ale aj strach a paniku.

viac info

Informačný deň 2015

Dňa 24. novembra 2015 sme v priestoroch našej školy zorganizovali Informačný deň pre našich maturantov. Pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny informovali našich budúcich absolventov o možnostiach zamestnať sa na Slovensku aj v zahraničí a o možnostiach založiť si vlastný podnik.

viac info

Múdrosť

Na našej škole sa stalo tradíciou zapojiť žiakov prvého ročníka do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý bol vyhlásený v októbri pri príležitosti Mesiaca školských knižníc.

viac info

Odborná exkurzia do tokajskej oblasti

Využiť posledné slnečné dni tohtoročnej jesene na návštevu Malej Tŕne, jednej zo siedmich obcí tokajskej vinohradníckej oblasti na Slovensku, sa rozhodli niektorí žiaci II. A a II. D. Odborná exkurzia do vínnej pivnice spojená s prednáškou a degustáciou tokajských vín je súčasťou výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu Technika obsluhy a zasahuje aj do problematiky Hotelového a gastronomického manažmentu.

viac info

Splav Hornádu

Krásna príroda nášho Slovenska sa dá obdivovať mnohorakými spôsobmi. Jedným z u nás menej rozšírených je pozorovanie prírody z kanoe plaviaceho sa po rieke. Každý z nás, ktorí sme absolvovali splav Hornádu s prešovskými skautmi si tento jedinečný zážitok dlho zapamätá a viacerí si ho isto radi zopakujú. V rámci projektu V rámci projektu Nautilus, ktorý finančne sumou 1.000 € podporila Karpatská Nadácia v spolupráci so spoločnosťou LEAR Corporation v grantovom kole „Tu žijeme, tu pomáhame“, totiž mohli vybraní žiaci našej školy absolvovať vodácke školenie spojené so splavom rieky Hornád.

viac info

KOŽAZ 2015

KOŽAZ je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov školy je na kurze povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu.

viac info

Prešov číta rád 2015

Aj my, hoteláci, sme mali možnosť zúčastniť sa desiateho ročníka festivalu Prešov číta rád, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23. - 25. septembra 2015.

viac info

Naša prax v BadSchandau - Nemecko

Každý rok sa na našej škole vyskytne ponuka zahraničnej praxe v rôznych krajinách. Prax sa vykonáva v Grécku, Taliansku, na Cypre. Nechýbala ani tento rok. Žiakom, ktorí sa učia nemecký jazyk sa naskytla príležitosť zdokonaliť sa v tomto jazyku, stráviť čas v nemeckom prostredí. Ponuku ísť do Nemecka konkrétne do malého mesta BadSchandau som prijala aj ja.

viac info
1 2 3 4