BACARDI - MARTINI PODĚBRADY CUP 2015

Je to juniorská barmanská súťaž, ktorej tento ročník prebiehal v dňoch 16. 3. – 17. 3. 2015 v Poděbradoch v Českej republike.

viac info

Bardejovský barista 2015

Druhý. ročník súťaže Bardejovský Barista 2015 s medzinárodnou účasťou. sa uskutočnil v dňoch 17. – 18. februára 2015 v priestoroch Centra odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby pri Hotelovej akadémií Jána Andraščíka v Bardejove.

viac info

Bzenec Cup 2015

Dňa 18. 02. 2015 sa konal prvý ročník juniorskej barmanskej súťaže, organizovanej Strednou školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

viac info

Incheba Expo 2015

Incheba Expo Bratislava výstava Wellness a fitness, poľovníctvo a oddych ITF Slovakiatour sa konala v dňoch od 28. 1. 2015 do 01. 2. 2015.

viac info

Medzinárodná barmanská súťaž juniorov Eurocup 2014

Naša škola už po 22. krát aj tento rok zorganizovala medzinárodnú barmanskú súťaž pod názvom Eurocup 2014. Zmerať svoje sily si prišlo 32 družstiev zo 16 škôl, z toho 5 družstiev bolo ako každý rok aj zo zahrianičia. Súťaž sa konala v dňoch 21. - 22. októbra a našu školu reprezentovali Patrik Varga z V. C, Ivana Paalgutová zo IV.B, Šimon Šarnik zo IV. A a Róbert Stajanča z V. B.

viac info
1 2 >>>