Tatranský kuchár 2015

Finálové kolo tejto gastronomickej súťaže sa konalo 10.6.2015 v Grand Hoteli Starý Smokovec. Postupovalo sa na základe dopredu odovzdaných kalkulácii a fotografie súťažného jedla. Súťažil som v kategórii kuchár junior, to sú mladí kuchári do 21 rokov.

viac info

Oheň - náš darca 2015

V tomto školskom roku prebiehal ďalší ročník medzinárodnej súťaže v grilovaní „Oheň náš darca“, ktorý sa konal 3.- 6. júna 2015. Túto súťaž organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku.

viac info

Matematické súťaže

Už niekoľko rokov sa zúčastňujeme medzinárodných súťaží Klokan a novšej Pangea. Cieľom je porovnať našich šikovnejších žiakov so školami v celej SR.

viac info

Jarná gastronomická výstava 2015

PREŠOVSKÝ KLUB KUCHÁROV A CUKRÁROV, ktorému predsedá pán Ivan Kopčák usporiadal 7. mája 2015 ďalší ročník gastronomickej výstavy. Výstava výrobkov studenej kuchyne sa konala na Súkromnej strednej odbornej škole Mladosť, Pod Kalváriou. Žiaci zo stredných odborných škôl, my hoteláci a šikovní kuchári z brandže prišli ukázať svoje nápady a nové trendy v gastronómii. Všetko na tanieroch či zrkadlách muselo byť na pohľad dokonalé. Všade bolo vidieť poriadny kus práce.

viac info

CarpatiaCarving Cup Svidník 2015

Dňa 29.apríla 2015 sa žiačky Katarína Štefaniová z III.D triedy a Mária Vargová z III.B triedy zúčastnili súťaže CarpatiaCarving Cup 2015 vo Svidníku.

viac info

10. ročník G&T Cup v Blede, Slovinsko

V dňoch 14. 04. 2015 až 17. 04. 2015 sa konal 10. ročník barmanskej súťaže G&T Cup v slovinskom Blede.

viac info

Somelieri opäť na scéne

Naša škola sa každoročne angažuje so svojimi študentmi na rôznych súťažiach. Medzi nimi majú miesto aj naši somelieri, ktorí mali možnosť zúčastniť sa tento rok na dvoch prestížnych súťažiach a to na majstrovstvách juniorov somelierov Slovenskej republiky 2015 v Nových Zámkoch a na súťaži Maladý Somelier v Piešťanoch.

viac info

Expert – genialityshow 2015

Po úspechu v minulých rokoch sme sa znova zapojili aj do súťaže Expert – genialityshow, celoslovenskej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorej organizátorom je Talentída, n.o. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 21 žiakov našej školy – 10 žiakov prvého a druhého ročníka – kategória O12 a 11 žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka, t.j. vyššej kategórie – O34. Žiaci si mohli vybrať súťažné témy ako Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody, Svetobežník, Do you speak English?, Góly, body, sekundy a Mozgolamy

viac info

Olympiáda v anglickom jazyku

V decembri 2014 sme na našej škole organizovali triedne a školské kolá Olympiády v anglickom jazyku. Do Olympiády sa zapojilo 19 žiakov v 2 kategóriách a víťazi postúpili do obvodného.

viac info

Sweetcup 2015

Sweetcup je súťaž v príprave múčnikov a dezertov. Témou tohto ročníka bola príprava torty pod názvom "21. storočie" Podujatie už niekoľko rokov organizuje SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 v Prešove a tento rok sa uskutočnila 19. februára.

viac info
<<< 1 2