Mikulášsky večierok 2014

Ako každý rok aj tento sme pre detičky našich učiteľov a pre ich rodičov pripravili Mikulášsky večierok. Celé sa to odohrávalo v priestoroch Floriánky. Len čo sa skončilo vyučovanie, všetci sme sa stretli a pustili sa do práce s prípravami. Všetko sme dali dokopy a už len čakali na hostí. Len čo sme zazreli prvých hostí ako prichádzajú, síce uzimení ale s úsmevom na tvári, vedeli sme, že to dopadne na jednotku.

viac info

Medzinárodný workshop Opava 2014

Päť dní, päť národov a ich národné kuchyne. V pondelok kuchyňa Sliezska, v utorok maďarská priamo z Budapešti, potom lotyšská z Rigy, ukrajinská z Odesy a nakoniec, v piatok, tradičné jedlá Slovenska. To je základná os medzinárodného workshopu, ktorý v týždni od 9.6.2014 do 13.4.2014 organizoval Ústav kúpeľníctva, gastronómie a turizmu (ULGAT) Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave.

viac info

Majales 2014

Náš tradičný hotelácky Majáles v novom šate. Výborná šou pre účinkujúcich aj divákov sa začala o deviatej. Zatiaľčo budúci prváci písali prijímačky, my sme sa vytešovali v Športovej hale.

viac info

Rozlúčka piatakov 2014

Tohtoročná rozlúčka piatakov so školou pripadla na stred týždňa. Parkovisko inokedy plné áut v to veterné ráno 7. mája 2014 zostalo prázdne.

viac info

Valentínska kvapka krvi 2014

U nás nie veľmi populárne meno Valentín je napísané v kalendári pri dni 14. február. Tento biskup a mučeník, ktorý bol údajne sťatý žil v 2.-3. storočí. Dnes na jeho pamiatku slávime sviatok zamilovaných.

viac info

Danubius - gastro 2014

V dňoch od 29. 01. do 02. 02. 2014 sa organizovala gastronomická výstava v priestoroch Bratislavskej Incheby – „Danubius gastro“ – výstava gastronomických zariadení a výstaviska ponúk cestových kancelárií a organizácií pracujúcich v cestovnom ruchu. Súčasťou výstaviska boli aj prezentačné výstavné kóje 8 vyšších územných samosprávnych krajov.

viac info

Projekty Komprax v tomto školskom roku

Tento školský rok sa do projektov KomPrax zapojilo päť žiakov. Tvorivé námety žiakov rozšírili obzor mnohých z nás a zmenili tvár časti školy.

viac info

Mikuláš v škole 2013

V priestoroch našej reštaurácie Floriánka sa dňa 12. 12. 2013 uskutočnil Mikulášsky večierok pre deti zamestnancov našej školy.

viac info

Vianoce v Európe 2013

V dňoch 8. - 14. decembra sa konal 22. ročník nádherného festivalu Európske Vianoce, tentoraz vo francúzskom Marseille. Marseille, ktoré bolo spolu s Košicami hlavným európskym mestom kultúry pre rok 2013, hostilo 16 delegácii z 13 európskych krajín. Toto stretnutie, ktorého cieľom je podeliť sa s ostatnými krajinami o svoje vianočné tradície a kulinárske špeciality, organizuje každoročne Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu – AEHT so sídlom v Luxembursku a jej členom je aj naša hotelová akadémia v Prešove.

viac info

Vianočný Krakov 2013

Dňa 7.12.2013 sa 29 žiakov Hotelovej akadémie z Prešova zúčastnilo turisticko-poznávacej exkurzie do vianočného Krakova a jedinečnej Vieličky.

viac info
<<< 1 2