Kľúč od pevnosti 2012 – 2.miesto v SR

V dňoch 15.6.2012 – 17.6.2012 sa študenti Hotelovej akadémie Prešov zúčastnili už 18.ročníka celoslovenskej športovo –vedomostnej súťaže: „Kľúč od pevnosti“ Stará Ľubovňa.

viac info

Môj nápad pre región

Dňa 11. mája 2012 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Môj nápad pre región. Súťaž bola organizovaná neziskovou organizáciou Junior Achievemet v rámci programu Podnikanie v cestovnom ruchu.

viac info

7th Bartender G&T Cup Competition, Bled, Slovenia 2012

12. 4. 2012 sa konal 7. ročník barmanskej súťaže v Slovinskom Blede, ktorej sa zúčastnilo 21 barmanov zo Slovenska, Česka, Slovinska a Malty. Našu školu sme na súťaži zastupovali dvaja – Michal Sukovský a Kristián Schlachta zo 4. D.

viac info

Barista junior 2012 – Nové Zámky

21.3.2012 sa konal 4.ročník súťaže“ Barista Junior pre rok 2012“, ktorej sa zúčastnilo 16 slovenských mladých baristov a jedna súťažiaca z Českej republiky. Tejto súťaže som sa zúčastnil aj ja, Michal Sukovský zo 4. D triedy. Vynikajúca atmosféra, spravodlivá porota a skvelé organizačné zabezpečenie súťaže zo strany usporiadateľov na čele s Ing.Máriou Grácovou a garantom súťaže Stanislavom Cibuľom, dali výborný punc tomuto podujatiu a nakoniec aj tvorivé výsledky súťažiacich pri príprave lahodnej kávy a jej ekvivalentov v ľubovoľných nápojoch boli tým, čo u prítomných zanechalo iba tie najlepšie spomienky na túto súťaž.

viac info

Majster kávy Junior – Danubius Gastro Bratislava 2012

Je január nový rok 2012 a pre nás čiže Michala Sukovského alias Michal El Niňo Sukovský a Krestiána Schlachtu sa začal rok plný výziev a to tak v osobnom živote ako aj na poli gastronómie.

viac info

Barmanská súťaž juniorov „Bacardi Martini cup 2012“ v Poděbradoch

V dňoch 13. 03. a 14. 03. 2012 sa konala v českých Poděbradoch barmanská súťaž juniorov „Bacardi Martini cup 2012“. Našu školu sme na súťaži zastupovali dvaja – Michal Sukovský a Kristián Schlachta obaja zo IV. D triedy. Aj keď sme sa neumiestnili na odmeňovaných prvých troch miestach, nadobudli sme nové cenné skúsenosti, vedomosti a nadviazali nové priateľstvá.

viac info