Burza informácií

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove zorganizoval dňa 11. novembra 2010 Burzu informácií pre budúcich absolventov prešovských základných škôl. Cieľom burzy bolo pomôcť mladým ľuďom zorientovať sa v spleti študijných odborov na stredných školách.

viac info

Biela pastelka

Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovala celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Zapojili sa do nej aj študenti a zamestnanci našej školy.

viac info
1 2 >>>
1 2 >>>