Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s využitím elektronického testovania

Škola bola vybraná medzi 340 certifikačných škôl v rámci celého Slovenska na elektronické testovanie ONLINE MATURITA 2015.

Viac na:

www.nucem.sk/documents/48/zakladne_informacie/Predstavenie_projektu_E-test.pdf 

esf.pngnucem.jpgopz.jpgzvysovanie.jpg