Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok Hotelovej akadémie s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Celé znenie informácie o projekte