„Zdieľaj ďalej“

16. 6. 2017 v priestoroch školských cvičných kuchýň predviedol kolegom z OTP náš externý spolupracovník Mgr. Gajdoš Marek nové trendy v gastronómii.

Pán Gajdoš je členom „Prešovského zväzu kuchárov a cukrárov“ a preto sa často zúčastňuje rôznych odborných seminárov a súťaží, kde prichádza do kontaktu s kuchárskou slovenskou špičkou a teda pozná aktuálne trendy. Sme vďační za túto príležitosť a možnosť sa obohatiť o nové skúsenosti. Kolega nám predviedol prípravu napr. bravčovej panenky obalenej v popole, bravčového bôčika pripraveného metódou sous vide, prípravu rôznych pien ako karfiolovej, cviklovej, mrkvovej, spracovanie potravín na prach, ktoré sú určené hlavne na dekorovanie jedál a iné. Pracovne sme si toto stretnutie nazvali „Zdieľaj ďalej“ a veríme, že sa tento moment bude pre všetkých členov PK podnetom ku organizovaniu ďalších stretnutí a navzájom sa obohatíme o svoje skúsenosti a zručnosti, a tak zjednotíme a skvalitníme výuku odborno-technologických predmetov.

Mgr. Harčariková Ľudmila