Záložka do knihy spojuje školy

Národní pedagogická knihovna v Prahe a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave zorganizovali pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc už 3. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy.

Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.

Naša škola sa do projektu Záložka do knihy ... zapojila po prvý raz, preto sme zvolili opatrnú taktiku – nahlásili sme do projektu len 15 študentov. Pretože záujem o tento projekt bol zo strany slovenských škôl omnoho vyšší než z českej strany, ako partnerská škola nám bola pridelená Obchodná akadémia v Ružomberku. Záložky sme začali robiť v posledný októbrový týždeň, kedy na našej škole prebiehali Dni boja proti stresu. Žiaci I. B triedy vytvorili záložky, kde na jednej strane uviedli citáty, ktoré najlepšie vystihujú ich vzťah ku knihám. Na druhej strane záložky predstavili našu školu a seba, tí, ktorí chceli, uviedli aj kontakt na svoj mail prípadne Facebook.

Všetci veríme, že študenti z partnerskej školy sa nám čoskoro ozvú.

zalozka1.jpg zalozka2.jpg

Pri hľadaní vhodných citátov nám pomohol

náš kamarát Google

Lukáš bol so svojou záložkou prvý

 

zalozka3.jpg

 Finálna podoba nášho snaženia

 

zalozka4.jpg

Tím autorov z I. B a ich výsledok

zalozka5.jpg

 Ešte posledný záber na I. B ...

zalozka6.jpg

... a zostáva nám už len  poslať záložky do Ružomberka.