Za jednotky dole vodou...,

V rámci tretieho ročníka tohto projektu inštruktori Slovenského skautingu (SLSK) pre našu školu zorganizujú školský výlet formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád.

Účastníci najprv prejdú základným vodáckym výcvikom, ktorým sa priučia: základom kanoisticky, t.j. terminológia výstroje a vybavenia, pohybové a riadiace úkony pádlom (technika ovládanie člna), čítanie vody, výber správneho smeru, taktika splavovania veľkých skupín, bezpečnosť na vode, záchrana z člna, záchrana z brehu, plávanie v prúdiacej vode,prvá pomoc.

Následne budú mať možnosť preskúšať si získané vedomosti priamo na vode pod dohľadom akreditovaných inštruktorov. Okrem istých vodáckych zručností sa zúčastneným poskytne možnosť rozvíjať svoje životné zručnosti ako tímová spolupráca, zodpovedný prístup k plneniu úloh, riešenie krízových situácií, či komunikácia.   

Projekt podporili: Karpatská nadácia a T-Systems, s. r. o..

Plagat_projekt_2017.jpg