Z konferencie Dnes mám rande so svojím mestom

V príjemnej atmosfére v neformálnom prostredí sa stretli zástupcovia ŽŠR, mládežníckych parlamentov a pracovníci s mládežou ako aj absolventi KomPrax-u a signatári Deklarácie.

Naše žiačky K. Krajňáková,  K. Desiatniková a  A. Balková prešli workshopmi : Nebojme sa médií, Pracujme ako tím, Na kávičke u starostu. Ten posledný viedol najmladší starosta z Fričoviec.

Workshop  -  Cestuj a spoznávaj svet s Erasmus + bude pokračovať stretnutím a následným školením k projektom. Ing. M. Tothová  sprostredkuje ďalšie informácie žiakom.

Zúčastnili sme sa slávnostného podpísania Deklarácie o prínose neformálne vzdelávania a informálneho učenia, ktorej signatárom je aj naša škola.

Všetkých zaujali informácie zo života KomPraxu, národného projektu, na ktorom sme sa celé tri roky participovali.  Do výzvy „Hľadáme ambasádorov mladých“ sa prihlásili P. Dragoňová a M. Erb.

PhDr. M. Servátková, koordináror ŽŠR