WORKSHOP ERASMUS+

Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom žiaci zúčastnení odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda **** v Luhačoviciach.

Účastníci workshopu boli oboznámení aj s voľnočasovými aktivitami žiakov, počas ktorých  navštívili Lednice, Valtice, Brno, Zlin a absolvovali plavbu  po Baťovom kanáli. Riaditeľ školy, MVDr. J. Šenko, odovzdal účastníkom mobility Europassy Mobility, ktoré budú pre žiakov prínosom na trhu práce. Ďakujeme všetkým účastníkom workshopu za príjemne strávené popoludnie.