Webinár o cudzích jazykoch

Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili online prezentácie o jazykoch Ruskej federácie a Európskej únie, ktorú zorganizovala vyučujúca S. Kuchárová v spolupráci s p. G Turišovou, metodičkou Ruského centra Prešovskej univerzity v Prešove. Z jej obsahu sa dozvedeli množstvo informácií a zaujímavostí o jazykoch, ktorými sa hovorí v Európskej únii a Ruskej federácii.