VIRTEX4ALL - inovácia výučby cudzieho jazyka

inovácia výučby cudzieho jazyka

V dňoch 3.-6. júna 2010 sa v Kuressaare, na ostrove Saaremaa v Estónsku, konalo štvrté pracovné stretnutie partnerov projektu Virtex4all. Projekt je koordinovaný inštitúciou Colorez v Holandsku a partnermi sú Holandsko, Estónsko, Česká Republika, Turecko, Španielsko a AEHT - Európska asociácia hotelierstva a turizmu so sídlom v Luxemburgu.
Natália Komanická ako reprezentantka AEHT pre medzinárodné projekty sa zúčastnila tohto stretnutia a priniesla najnovšie informácie o novodobých vyučovacích postupoch.

virtex1.jpg

Partneri projektu Virtex4all

Keďže dôležitou úlohou učiteľov cudzích jazykov je pripraviť študentov odborne komunikovať v danom jazyku, tento projekt nachádza praktické uplatnenie vo výchovno-vzdelávacom procese. Počas troch rokov od 2004-2007 partneri projektu Virtex vypracovali internetovú učebnú pomôcku na výučbu anglického a nemeckého jazyka v odbore hotelierstvo a turizmus. Cieľom súčasného inovačného projektu Virtex4all, ktorý trvá 2 roky je následne rozpracovať témy, doplniť cvičenia a testy podla úrovní špecifikovaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci.

virtex2.jpg

Alime Zenger Turecko, Eva Svobodová Česká republika, Natália Komanická HA Prešov

Virtex4all je novodobou učebnou pomôckou. Prináša nielen spestrenie vyučovacej hodiny cudzieho jazyka, ale pomáha žiakovi aktívne zvládnuť náročnosť odbornej tematiky. Internetová stránka www.virtex4all.com je prístupná všetkým bez potreby zaregistrovania sa. Odporúčam nahliadnuť do nej a nechať sa inšpirovať.

Mgr. Natália Komanická