Účelové cvičenia

9. 5. 2016 sa uskutočnili 2. a 4. účelové cvičenia žiakov 1. a 2. ročníkov. Účelové cvičenia so zameraním na poskytovanie prvej pomoci zorganizovala vedúca PK PaedDr. Martina Frantová v spolupráci s členmi ČK.

Poskytnutie prvej pomoci pri ohrození života a zdravia je povinnosťou každého človeka, ktorý je schopný poskytnúť pomoc bez ohrozenia vlastného života, alebo zdravia. Základné poznatky a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci by mal ovládať každý dospelý človek – na úrovni tzv. laickej prvej pomoci.

Veď aj kresťanské učenie pomôž blížnemu svojmu ako sebe samému predurčuje človeka k pomoci inému - aj neznámemu človeku.

PaedDr. Martina Frantová