Top turistická destinácia regiónu

V dňoch 29. – 30. apríla 2014 sa žiačky IV. C triedy Agáta Gergelčíková, Diana Hvizdáková, Miroslava Tkáčová zúčastnili súťaže TOP TURISTICKÁ DESTINÁCIA REGIÓNU, ktorá sa konala v rámci výstavy MLADÝ TVORCA 2014 na výstavisku Agrokomplex Nitra. Štvrtá členka súťažného družstva Izabela Čížová musela skôr odísť na prax do zahraničia, kde dievčatám držala palce.

Súťaž  TOP TURISTICKÁ DESTINÁCIA REGIÓNU bola vyhlásená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a jej témou bolo vytvorenie súťažného projektu, ktorého cieľom bolo propagovať a ponúknuť návštevníkom „ cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Destinácia sa musela nachádzať v regióne sídla súťažiacej strednej školy.

Dievčatá si ako „ cieľové miesto “vybrali oblasť z regiónu Šariš – Jaskyňu Zlá diera, Lipoveckú dolinu a okolie Lipoviec. Pripravili si o nej zaujímavú prezentáciu, vytvorili propagačné materiály a materiály do výstavného stánku. Názov ich súťažného projektu bol „ Výlet plný zážitkov“. Propagácia oblasti v stánku bola formou kreslenej mapy, na ktorej boli zvýraznené najkrajšie prírodné a historické pamiatky tejto oblasti.

Uvedené dni dievčatá v stánku na Agrokomplexe Nitra prezentovali krásy tejto oblasti regiónu Šariš ale  aj našu školu všetkým účastníkom výstavy.

Za svoj projekt naše súťažné družstvo získalo 2. miesto a z výstavy si odniesli okrem ceny aj veľa nových nápadov a inšpirácii ako zviditeľniť krásy nášho regiónu.

Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Turčinová Slavomíra, prepravu do Nitry zabezpečil Mgr. Milan Pažický.