Top cukrár 2018

Klub cukrárov SZKC v spolupráci s Hotelovou akadémiou Liptovský Mikuláš organizoval 6. ročník celoslovenskej súťaže „TOP cukrár 2018„ ktorá sa konala 22. 3. 2018 v Liptovskom Mikuláši. Súťaž bola určená pre cukrárov juniorov, študentov a seniorov.

Tejto súťaže sme sa po prvýkrát  zúčastnili aj my so súťažnou tortou s jarnou tematikou  a umiestnili v bronzovom pásme.

Mali sme možnosť vidieť cukrárske diela popredných slovenských cukrárov. Aj keď tento odbor sa na škole nevyučuje snažíme sa naše zručnosti dotvárať na krúžku a účasťou na spomenutej súťaži. Takto získavame nový pohľad na súčasné trendy v odbore cukrár, ktorý nás motivuje viac pracovať na sebe.

Helena Kosťová, Tomáš Olejčuk  III.C