Sweetcup 2015

Sweetcup je súťaž v príprave múčnikov a dezertov. Témou tohto ročníka bola príprava torty pod názvom "21. storočie" Podujatie už niekoľko rokov organizuje SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 v Prešove a tento rok sa uskutočnila 19. februára.

Popísať tak jedinečný zážitok ako je súťaž Sweetcup je veľmi ťažké. Veľa ľudí totiž vidí iba výsledok dlhodobej snahy a preto nevedia pochopiť radosť a dojmy súťažiacich.

Na súťaži sme sa zúčastnili dvaja - Kristína Jurová z II. A a Merlin Erb z II. B. Svoje odborné rady nám s ochotou poskytovala pani profesorka Mgr. Gabriela Mojzešová, ktorá nás na súťaž veľmi dobre pripravila.

Prípravná fáza neprebiehala vždy hladko, no nič hrozné sa nedialo, veď sme len cvičili. Práca vo dvojici nám išla sama od seba. Piekli sme korpusy torty, pripravovali sme plnky, poťahovú hmotu a samozrejme vymýšľali sme dekoráciu torty.

V deň súťaže na nás oboch doľahla tréma, ktorá nám dodala ten správny adrenalín a aj napriek trasúcim sa rukám pod pozorným pohľadom poroty sa nám naša torta vydarila podľa predstáv a v časovom limite.

Unavení a nervózni sme si netrpezlivo čakávali vyhlásenie výsledkov. Na našu radosť sme sa umiestnili v zlatom pásme a ešte väčšie prekvapenie sme zažili, keď sme sa dozvedeli, že získavame aj titul najkreatívnejšej torty.

Myslím, že hovorím za nás oboch ak poviem, že pre nás ako súťažiacich to bolo úžasné a sme vďačný že sme sa mohli zúčastniť. Za umiestnenie, možnosť zúčastniť sa súťaže a kreatívne vedenie vďačíme pani profesorke Mgr. Gabriele, Mojzešovej ktorej samozrejme veľmi ďakujeme.

 Kristína Jurová, II. A